PROFESSIONELL SAMTALSPARTNER

Till oss kan du komma som privatperson eller som professionell, med små eller stora problem, med en önskan om förändring eller bara en vilja att utvecklas.    

Verksamheten, som funnits i drygt 40 år, erbjuder familje -par - och enskilda samtal. Handledning (enskilt, grupp), coaching, superhandledning, utbildning, seminarier, verksamhets- chefs- och personalutveckling, metodutveckling, filosofiska samtal och föreläsningar. 

Allt i ett professionellt sammanhang med välutbildade och erfarna medarbetare. Med fasta eller skräddarsydda upplägg. I Stockholm, Flen eller på annan plats i Sverige eller utomlands.  Både ONLINE och LIVE!

ELISABET WOLLSÉN

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut i familjeterapi Certified advanced  Family Therapist*.
Auktoriserad handledare** mm.

Vem är jag? Erfaren både som människa och yrkesperson, som gärna blandar gedigen professionell kunskap med en konstnärlig och personlig touch.

Vad vill jag? Bidra till att "befria" människor från onödiga hinder som står i vägen för att lyssna till den egna rösten. Aktivera det personliga uttrycket, de egna initiativen och valen bortom normer och fördomar.

Vad kan jag? Min erfarenhet omfattar ett drygt fyrtioårigt rikt yrkesliv med inriktning på barn, familj, par och professionella nätverk, som jag också handlett och utbildat parallellt med arbetet som kliniker.

Vad jobbar jag helst med? Gärna med familjesamtal, parsamtal, grupphandledning, utbildningar och filosofiska sammankomster i syfte att utveckla professionen och livet i stort.

Vilka jobbar jag helst med? Jag blir inspirerad av samarbete med personer som är villiga att utmana dominanta strukturer, traditioner och tankesätt på arbetsplatsen/inom professionen/familjen.

*Institute of Family Therapy, London
**Nämnden för Socionomauktorisation
 ***Faculty member at  AGPA (The American Group Psychotherapy Association)

****Styrelsemedlem i Svensk Handledarförening  och dess kontaktperson för ANSE  (*Association of National  Organisations for  Supervisors in Europe).                                                         

PÅ GÅNG OCH NYHETER!

META-HANDLEDNINGSGRUPP  via ZOOM  ( 1 ggr. "live")  i höst ? 

METAHANDLEDNING ENSKILT?  

Klicka här och här  för olika upplägg.

LIFE STAGING® OCH RIA-RA i HÖST!

Prova på/fördjupning anmäl senast 15 juni! Klicka här

FLER FÖRSLAG

Vidareutveckla dig själv som professionell ledare, handledare, terapeut eller managementkonsult? Eller bara som privatperson? Bli mer seende, modig och intuitiv? Mer kreativ?  Se övriga erbjudanden: här

GÖTEBORGS UNIVERSITET

Ett paper om Life Staging® författat av Maria Kjellberg Carlson and Helena Sandgren inom ramen för Handledarutbildningen på Göteborgs Universitet är  publiserad: Klicka här för att ladda ner det!

LEDARSKAPSKURSER FÖR  ST-LÄKARE : 

klicka här

SYSTEMCAFÉ  

Intervju om handledning med Elisabet. Se den här  

MINI KURSER: 

Vill du veta mer om våra modeller Ria-Ra och Life Staging® (uppställningar) se You Tube klippen här  och här

ARTIKEL i ANSE* JOURNAL

om min (sidan 29) och andras workshops i Riga sommaren 2022 klicka här!

*Europeiskt nätverk för handledare och coacher.

ELISABETS YOU TUBE kanal! 

klicka här

KONFERENSER & WS 2024

En workshop i Stockholm om handledning influerad av konstnärligt, systemiskt och narrativt tänkande sker i augusti 2024! Passar både "prova på" och fördjupning i metoden. Anmäl senast 15 juni!

Ria Ra Workshop i Stockholm samt online i höst   klicka här!

Anmäl senast 15 juni! 

Ria- Ra och Life Staging® presenteras på på IFTA´s konferens i Japan i april 2024. Samt på Nordiska Familjeterapikonferensen i Bergen 2024.
Mer info här

TOMMY KVARNLÖF

Leg. psykolog
Auktoriserad handledare**
Handledarexamen***  

Vem är jag? Jag har ett starkt engagemang i professionella samtal, handledningar, psykoterapier och utbildningar. I detta har jag ett stort hjärta.

Vad vill jag?
 Uppmärksamma och stärka mänskliga resurser samt stödja och inspirera andra att nyttja dessa för att uppnå personliga och professionella mål.

Vad kan jag? Drygt fyrtio års erfarenhet inom mitt yrkesområde ger mig kunskap och metoder för att lyckas. Jag utgår från den enskildes behov, håller kurs på önskade mål, tror på människors egen förmåga och drivkraft, har hög energi. I allvar finns nära till glädje.
Vad jobbar jag helst med? Samtal med enskilda och par. Handledning av personalgrupper och chefer. Utbildning i metodik för samarbete och gott ledarskap. Språkets betydelse för tanke, kommunikation och livskvalitet.

***Examinerad handledare av The International Transactional Analysis Association

****  Certiferad Psykoterapeut  ECP

****Medlemskap i AGPA (The American Group Psychotherapy Association)


VÅRA LOKALER

Företagets lokaler finns i centrala Stockholm och på en kursgård vackert beläget mitt i Sörmland - men uppdrag kan även tas på annan ort.