PROFESSIONELL SAMTALSPARTNER

Till oss kan du komma som privatperson eller som professionell, med små eller stora problem, med en önskan om förändring eller bara en vilja att utvecklas.    

Verksamheten, som funnits i snart 40 år, erbjuder familje -par - och enskilda samtal. Handledning (enskilt, grupp), coaching, superhandledning, utbildning, seminarier, verksamhets- chefs- och personalutveckling, metodutveckling, filosofiska samtal och föreläsningar. 

Allt i ett professionellt sammanhang med välutbildade och erfarna medarbetare. Med fasta eller skräddarsydda upplägg. I Stockholm, Flen eller på annan plats i Sverige eller utomlands.  Både ONLINE och LIVE!

ELISABET WOLLSÉN

Leg. Psykolog
Leg. Psykoterapeut i familjeterapi Certified advanced  Family Therapist*.
Auktoriserad handledare**

Vem är jag? Erfaren både som människa och yrkesperson, som gärna blandar gedigen professionell kunskap med en konstnärlig och personlig touch.

Vad vill jag? Bidra till att "befria" människor från onödiga hinder som står i vägen för att lyssna till den egna rösten. Aktivera det personliga uttrycket, de egna initiativen och valen bortom normer och fördomar.

Vad kan jag? Min erfarenhet omfattar ett drygt fyrtioårigt rikt yrkesliv med inriktning på barn, familj, par och professionella nätverk, som jag också handlett och utbildat parallellt med arbetet som kliniker.

Vad jobbar jag helst med? Gärna med familjesamtal, parsamtal, grupphandledning, utbildningar och filosofiska sammankomster i syfte att utveckla professionen och livet i stort.

Vilka jobbar jag helst med? Jag blir inspirerad av samarbete med personer som är villiga att utmana dominanta strukturer, traditioner och tankesätt på arbetsplatsen/inom professionen/familjen.

*Institute of FamilyTherapy, London
**Nämnden för socionomauktorisation och
Medlem i Svensk Handledarförening                                                                                            ***Examinerad av The International Transactional Analysis Association                              ****European Certificate of Psychotherapy i European Association for Psychotherapy   *****Faculty member i The American Group Psychotherapy Association

NYHETER

SES i HANDLEDNINGSGRUPP via ZOOM  i höst? clicka här

Intresserad av att vidareutveckla dig själv som professionell ledare, handledare, terapeut eller managementkonsult? Eller bara som privatperson? Tillsammans med andra gruppdeltagare bli mer seende, modig och intuitiv? Mer kreativ. Läs mer om ett förslag på hur det kan gå till och se höstens och vårens övriga erbjudanden här:

GÖTEBORGS UNIVERSITET
Ett paper om Life Staging® författat av Maria Kjellberg Carlson and Helena Sandgren inom ramen för Handledarutbildningen på Göteborgs Universitet är precis publiserad. Klicka här för att ladda ner den!

LEDARSKAPSKURS FÖR LÄKARE i höst: clicka här

FEEDBACK
Kollegan Dawn Thibert som deltog i Elisabets workshop om Life Staging® på "Systemic Gatherings i Cambridge" har introducerat handledningsformatet på Tavistock Center där hon studerar till systemisk psykoterapeut: läs hela inlägget

TOMMY KVARNLÖF

Leg. psykolog
Auktoriserad handledare**
Handledarexamen***  Certif.Psykoterapeut  ECP****  Medlemskap i AGPA*****

Vem är jag? Jag har ett starkt engagemang i professionella samtal, handledningar, psykoterapier och utbildningar. I detta har jag ett stort hjärta.

Vad vill jag?
 Uppmärksamma och stärka mänskliga resurser samt stödja och inspirera andra att nyttja dessa för att uppnå personliga och professionella mål.

Vad kan jag? Drygt fyrtio års erfarenhet inom mitt yrkesområde ger mig kunskapoch metoder för att lyckas. Jag utgår från den enskildes behov, håller kurs på önskade mål, tror på människors egen förmåga och drivkraft, har hög energi, i allvar finns nära till glädje.
Vad jobbar jag helst med? Samtal med enskilda och par. Handledning av personalgrupper och chefer. Utbildning i metodik för samarbete och gott ledarskap. Språkets betydelse för tanke, kommunikation och livskvalitet.

VÅRA LOKALER

Företagets lokaler finns i centrala Stockholm och i en kursgård vackert beläget mitt i Sörmland - men uppdrag kan även tas på annan ort.