NORDISKA FAMILJETERAPIKONFERENSEN  AUGUSTI 2024 I BERGEN 

Jag kommer presentera LIFE STAGING® : min ansats med fokus på narrativa, konstnärliga och systemiska influenser i handledning och i arbete med grupper.

ZOOM META-HANDLEDNINGSGRUPP HÖSTEN 2024

Är du som är handledare, organisationskonsult, par/familjeterapeut, professionell ledare, verksamhetsansvarig, coach eller liknande intresserad att vidareutveckla dig? Tillsammans med erfarna kollegor bli mer seende, modig och intuitiv, lägga till ny kunskap och fler kreativa ”verktyg" i din praktik? Då ska du delta i den här superhandledningsgruppen!

Där du som deltagare får möjlighet att utforska såväl personliga, privata som professionella dilemman eller/och sådant du bara är nyfiken på, tillsammans med gruppen.  

Online-Life Staging® (uppställningar),  narrativ intervju, bildskapande, "resonating team" mm. fungerar  också bra online i tillägg till traditionell "prathandledning". Fokus kommer vara på "samtalets och handledningens konst"!

Deltagarantal: Begränsat.
Datum: Via zoom  13/9, 11/10, 15/11, 13/12 mellan 09:30-12:30  Ingår ett tillfälle "live"  (Sthlm, Flen ) som vi planerar tillsammans vid starten.           

Kostnad: 7 500 + moms/deltagare.  
Anmälan: Hör av dig via mail till elisabet@samtal.se senast 15/6!                                                       
Information: mail elisabet@samtal.se eller på telefon 08-33 71 73        

Här en länk till Elisabets tänk och professionella utövande!

Om intresse finns kan en superhandledningsgrupp där vi bara träffas fysiskt också skapas! Kontakta mig om eventuella önskemål därom!

* If there is an interest in an English speaking meta supervision/personal development group we can arrange that too. More info at www.lifestaging.se

ENSKILD METAHANDLEDNING?

kontakta elisabet@samtal.se för upplägg.

META SUPERVISION IN ENGLISH ?

contact elisabet@samtal.se

LIFE STAGING®  och  RIA-RA I ARBETE MED GRUPPER , ORGANISATIONER OCH  HANDLEDNING  I HÖST


Vill du bli överraskad över hur mycket
outnyttjad kunskap och färdighet du och andra har? Förbluffad över hur modig och initiativrik du egentligen kan vara? Upptäcka hur fördomar hindrar oss att se dem eller det vi tycker vi är ”experter” på? Få prova på olika upplägg och lite annorlunda tankegångar?

Välkommen då på workshop i Stockholm 24-25 augusti. Där din speciella kompetens och ditt ”konstnärskap” kommer aktiveras: göra dig mer närvarande, trygg och ”färgrik”!

Upplägget är upplevelsebaserat­ – med fokus på förkroppsligade erfarenheter och kunskaper­ – varvat med föreläsningar om de olika formatens kopplingar till narrativt, systemiskt och konstnärligt tänkande. Även tankar kring neuroception – ­hur vårt autonoma nervsystem svarar an bortom vårt tänkande och hur vi kan utveckla mer empati och närvaro i mötet med andra, kommer beröras.

De format som kommer demonstreras och ges möjlighet att ”prova på” och fördjupa sig i är Life Staging®, (naivt) bildskapande, Ria-Ra-frågorna och ”Mattan”.

Allt på ett tryggt, rätt lättsamt och alltid roligt sätt!

Kursledare: Elisabet Wollsén, leg psykolog, leg psykoterapeut i familjeterapi, handledare, forskare, utbildare mm. Verksam som handledare, utbildare och kliniker sedan början av åttiotalet, bedrivit narrativ forskning inom psykosocialt arbete och även deltagit i och regisserat psykodrama. Deltar i olika målarskolor sedan ett femtontal år. Har utvecklat och praktiserat handledningsmodellerna ovan under de senaste dryga 20 åren.

Målgrupp: Handledare, konsulter och professionella som arbetar med grupper och personlig utveckling samt personer med intresse för gestaltande tekniker, egen personlig utveckling.            

Datum: 24-25 augusti 2024,  lördag: 10:00 -17:00 söndag: 10:00 -16:00                                                                      Kostnad: 6 900 kr + moms/deltagare, faktureras vid anmälan.                                                                                Plats: Centralt i Stockholm City eller strax utanför.                                                                                                                  Anmälan: Bindande anmälan via mail till elisabet@samtal.se                                                                  Information: elisabet@samtal.se eller på telefon 08-33 71 73                                                                    Deltagarantal: Begränsat.                                                                                                                                                                  Sista anmälningsdag; 15 juni 2024 

Information: mail elisabet@samtal.se eller på telefon 08-33 71 73        

FÖRDJUPNINGSDAGAR i LIFE STAGING® HANDLEDNING PÅ VALFRI PLATS?

Hör av dig kring önskemål kring upplägg och geografisk plats! 


Dagarna riktar sig speciellt till dig som provat på Life Staging®,  (naivt) ritande, Ria- Ra eller har en "egen skruv" på ditt konstnärliga handledarskap. Som vill ingå i en grupp med kollegor för att utforska och utveckla din repertoar som handledare, coach eller i ditt arbete med grupper. 

Fördjupningsdagarna kommer bl. a omfatta:

– Föreläsningar och träning kring narrativt tänkande
    och metod, på meta- och konkret nivå.
–  Mer om verbala språk(bruk) bundet till kultur. 
– Om den normativa maktens betydelse.
– Om konstnärskap och seende/perception.
– Träning på uppställningar, kanske titta på något mer personligt?
– Träning på övriga konstnärligt inspirerade format
– Ta fram mer av den egna personliga touchen som
    handledare/professionell?
– Improvisation kring det som dyker upp ingår alltid!
                                                                          
Målgrupp : Handledare, konsulter, ledare och professionella som arbetar med grupper och personlig utveckling samt personer med intresse för gestaltande tekniker, egen personlig utveckling.                                                                                                                                                                   

Information: mail elisabet@samtal.se eller på telefon 08-33 71 73                                                                                       
The workshop can be held in English also: contact me for arrangements!

                                                                                                                   

RIA-RA**: EN MODELL FÖR UPPDRAGSTAGANDE OCH PROFESSIONELLT SAMARBETE (Swedish)*

Två dagars kurs eller online en dag.

I en föränderlig värld behövs föränderliga upplägg/strukturer som gör att man inte förlorar målet i sikte i det professionella (sam)arbetet. Under workshopen ges träning och teori kring uppdragstagande och mål utifrån olika modeller, företrädesvis de fem frågorna i Ria-ra-teorin som jag själv utvecklat genom åren. Fokus på de fem frågorna strukturerar i sig den en dynamiska processen, gör varje mötessammanhang meningsfullt med en tydlig målinriktning och fördelning av makt och ansvar.
Workshopen kommer också ta upp AGS-uppdragsmodellen, en analysmodell för rangordning av uppdrag utvecklad av Andersson, Grevelius och Salamon. Samt ge träning i målformulerande dialog; hur man kan förändra ett konstaterande språkbruk till ett aktivt handlingsspråk.

Målgrupp: Alla som vill utveckla effektivare och bättre möten, ett mer värdefullt samarbete med klienter, andra professionella, kunder, uppdragsgivare etc. Passar såväl personal inom offentlig sektor, i näringslivssammanhang, konsultverksamhet mfl. Delta som hel arbetsgrupp eller kom från olika verksamheter. Alternativt från olika arbetsgrupper inom samma verksamhet som samarbetar professionellt i vardagen, eller delta som enskild konsult, chef eller anställd. Kursen passar alla som vill utveckla ett mer professionellt samarbete genom gemensamma metoder och förhållningssätt. Kursen har t.ex. givits som utvecklingsdagar för Socialtjänsten och för Konsulter i olika sammanhang. Alternativt kan valfritt antal utvecklingsdagar anordnas för en specifik arbetsgrupp/plats. Kostnad, datum och plats enligt överenskommelse.

Kursledare: Elisabet Wollsén
Datum: 6-7 september (Obs! ändrat datum)
Fredag: 10.00-16.30 Lördag: 10:00- 16:00
Kostnad: 6 900 kr + moms/deltagare.
Deltagarantal: Begränsat.
Plats: Stockholm (kan anordnas på annan ort om intresse finns)
Anmälan: Bindande anmälan via mail till elisabet@samtal.se senast 15 juni!
Information: elisabet@samtal.se eller 08-33 71 73

.............

KURSUPPLÄGG  ONLINE

Kursledare: Elisabet Wollsén
Datum: 11 september 2024
Onsdag: 09.00-16:00 med paus för lunch.
Kostnad: 3 450 kr + moms/deltagare.
Deltagarantal: Maximum 20 deltagare. Minimum 8 deltagare.
Anmälan: Bindande anmälan via mail till elisabet@samtal.se senast 15 juni!

** Five question approach in English.

*ON DEMAND IN ENGLISH "THE FIVE-QUESTION* APPROACH

- a dynamic structure and leadership that activates and empowers". One day course online or "live" workshop!

Many professional conversations, meetings and collaborations begin and continue without an agreement on purpose and structure. With the help of the five questions, the collaboration can be formulated jointly in preliminary arrangements that can be reflected and thus change over time by asking the five questions over and over again. In a changing world, one also needs a changing structure without losing sight of the goal! *Interested, please contact me for more info?

*'Egen utarbetad modell utifrån forskningsrapporten "Det var inte så märkvärdigt" Elisabet Wollsén 2000.

LEDARSKAP, KOMMUNIKATION OCH ETIK FÖR ST-LÄKARE 

Planeras hösten 2025

Kursen riktar sig till ST-läkare som önskar uppnå de icke-medicinska delmålen a1, a2 och b1 (SOSFS 2015:8) eller STa4, STa5, STa6 och STb1 (HSLF-FS 2021:8). Även till färdiga specialister, överläkare, distriktsläkare och andra yrkesgrupper inom sjukvården som vill förkovra sig som ledare.

Korta teoripass varvas med praktisk träning i ledarskap, handledning, kommunikation och bemötande av patienter och anhöriga. Allt anpassas till deltagarens kompetensnivå och plats i organisationen. Träningssituationerna sker med personlig handledning. Deltagaren kommer att bli både utmanad och bekräftad.

Lärare och ansvarig kursledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog, handledare och föreläsare.
Lärare: Ebba Sivertsson, PhD och leg läkare vid Akademiska sjukhuset 
Plats: Abundi Psykolog AB, Talja Högklint strax utanför Flen - mitt i Sörmland. 
Villkor: Krav på goda färdigheter i svenska språket (SFI-C). 100% närvaro under samtliga åtta heldagar samt aktivt engagemang i såväl teoretiska som praktiska och självständiga avsnitt.
Anmälan till: till tommy@samtal.se 
Sista anmälningsdag: senast 4 juli 2023.
Ytterligare information: 070-380 76 91, tommy@samtal.se  

EUROPEISKT HANDLEDARNÄTVERK  ANSE 2021- pågående

ANSE  står för "The Association of National Organisations for Supervision and Coaching in Europe". ANSE representerar, upp till dags dato, mer än 8.500 kvalificerade handledare/ supervisors och coacher i 21 europeiska  länder och mer än  80 utbildnings- och tränings institut.

Nätverket har en massa att tillföra för oss handledare och coacher. Jag har till exempel lyssnat på flera kunniga kollegors "Talent Talks" och deltar nu i två kollegiehandledningsgrupper med deltagare från olika länder i Europa. Så kallade Intervision Groups. Själv deltar jag i två sådana: "Art and Music in Supervision" och "SMART": Supervision meets art! Via zoom och minst en gång "live" (se mer under sidan storyline). Mycket inspirerande vi och kommer fortsätta med ett par möten/termin i ytterligare tre år! Click here för att se allt fantastiskt ANSE kan erbjuda!


Vill du kunna delta i ANSE´s nätverk och också få tillgång till en massa kul och intressant inom vår egen Handledarförening?  Kolla in och sök medlemskap i Svensk Handledarförening i psykosocialt arbete (där jag själv också ingår i styrelsen)!
http://handledarforeningen.com


HANDLEDNING i FORMATET LIFE STAGING® 

Vill du höra vad handledda som provat lifestaging/uppställningar och andra kreativa handledningsformat tycker?  Klicka på videon nedan!

ATT SKAPA EN HÅLLBAR SAMARBETSPLATS

planeras till hösten 2023

Ledarskapskurs på 2 x 2 heldagar där vi tillsammans bygger en fiktiv arbetsplats som utmärks av samarbete, uppmärksamhet, fungerande feedback-system, motivation, laganda, allvar och glädje, tydliga avtal, konstruktiva oenigheter, personligt ansvar samt gott medarbetarskap och goda ledare.
En hållbar samarbetsplats med tydligt ledarskap, delaktiga och konstruktiva medarbetare ger lägre sjukfrånvaro, bättre arbetsmiljö och nöjda kunder.

Kursen ger dig kunskap om hur du kan skapa ett eget hållbart ledarskap för en positiv kultur som lever vidare och utvecklas. Du får med dig verktyg som ger dig en ökad förmåga att förstå och hantera utmaningar och problem. För att kunna tillgodogöra dig kursen krävs att du förstår och reflekterar över den egna ledarrollen och behovet av egen utveckling.

Målgrupp: Ledare inom privat och offentlig verksamhet
Kursledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog
Anmälan och info: Tommy Kvarnlöf 070-380 76 91,

UTBILDNING I KONFLIKTHANTERING

Planeras hösten 2025

Detta är en ledarskapskurs och omfattar två heldagar. Målsättningen med kursdagarna är att uppnå ett gynnsammare arbetsklimat och en ökad förmåga att handskas med och lösa konflikter på arbetsplatsen – i mötet med medarbetare, mellan medarbetare, mellan grupper och i kollegiala sammanhang. Här ges rikliga möjligheter att reflektera om sig själv som ledare, om relationer till medarbetare, relationer mellan medarbetare och om den egna organisationen. Utbildningen syftar till att hitta hjälpsamma idéer och lösningar på en konkret men även övergripande nivå.

Innehåll: Konfliktteori. Konflikters uppkomst i språk och i tänkande. Konflikter som psykologiska spel.
Hur mellanmänskliga konflikter kan härröras från struktur och innehåll i din organisation, de mål och visioner som förväntas delas av alla i arbetslaget, olika ledarstilar, värderingar, kompetens, människosyn, omstruktureringar, etc.
Det yttre sammanhang som ditt företaget verkar i – kunder/klienter, ortens kultur etc.
Hur polarisering och konflikter uppstår och förändras med arbetslagets utveckling.
Reflektioner över hur ledarskap kan utvecklas och förändras i syfte att minimera destruktiva konflikter. Metoder att dra nytta av oenighet och att förebygga konflikter.
Alternativa metoder att bemöta och bearbeta uppblossande och låsta konflikter.
Mål och strategier för att ge förutsättningar till goda samtal där man uppmärksammar varandra positivt och uppskattar de resurser andra besitter.
Målgrupp: Kursen riktar sig till ledare/chefer i offentlig förvaltning och det privata näringslivet. Mindre och större organisationer.
Form: Teoriseminarier, övningar och diskussioner som varvas med samtal i mindre grupper. 8 – 10 deltagare.
Kursledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog.
Info: 070-380 76 91, tommy@samtal.se

Kursen kan också beställas som uppdragsutbildning i våra lokaler eller på annan ort. Kontakta oss för olika upplägg och kostnader.

KOM TILLRÄTTA MED DIN TAL-ÄNGSLAN – EN TALARKURS UNDER FEM KVÄLLAR 2025

Vill du hitta lusten, säkerheten och glädjen i att hålla tal?

Under fem onsdagskvällar (totalt 15 timmar) april–maj  pågår en serie träffar på Högklint (Flen) eller annan plats för att komma tillrätta med talängslan. Samtliga i gruppen delar mer eller mindre samma bekymmer. Maximalt antal deltagare är 10.

De flesta känner ett mer eller mindre obehag av att stå på scen eller i andra sammanhang tala inför en mindre eller större grupp människor. Många undviker helt att utsätta sig för sådana situationer.

Samtidigt blir det "personliga varumärket" allt viktigare och kraven på att hålla olika presentationer i yrkeslivet ökar. Dessa krav ställs också inom skolan på alla områden och nivåer. Att tala framför TV-kamera eller i radio ska vara naturligt.
Många vill kunna eller förväntas hålla tal i mer privata sammanhang - på bröllop, födelsedagsfest, dop eller vid majbrasan.
Man spänner bågen högt - att vara avspänd och spontan, tala utantill, tydligt och kraftfullt, underhållande och intresseväckande, träffsäkert, originellt, kvittrande eller med stort allvar. Detta är nog det man önskar, men den positiva känslan och flytet vill inte infinna trots att man är fullt medveten om att det är riskfritt, att de som lyssnar är intresserade, vill väl och att man själv kan "ämnet".
Oron brukar stiga både inför och under själva talet. Efteråt recenserar man sig själv och fylls av självkritik för att man svamlat, tappat tråden och missat det viktigaste man hade att säga. "Det här gör jag aldrig om!" Talet som skulle bli så bra – blev till ångest och ett eldprov för självkänslan.
Känner du igen dig i detta? Då är det hög tid att erövra lugnet, modet, säkerheten och glädjen av att hålla tal. Du måste förstås våga pröva något nytt och annorlunda. I den nu aktuella kursen utgår vi ifrån individuella behov och önskemål. Tyngdpunkten är inte att lära sig klassisk retorik (talekonst) även om du kommer att få en hel del tips och råd hur man kan lägga upp ett bra tal som passar dig.

Man lyckas med att bli talare tillsammans med andra och inte i sin ensamhet framför ett dataprogram. Att vi därtill har roligt och ger varandra konstruktiv och positiv kritik gör att du lyckas riktigt bra!
Program:

  • Träffarna inleds med att varje person i gruppen intervjuas om sina resurser, svårigheter och vad man önskar uppnå. På så vis försöker vi hitta den enskilde deltagarens ”säkerhetsnivå" där han/hon känner sig trygg.
  • Kortfattat beskrivs några anledningar till att talängslan kan uppstå. För vissa människor tycks oron vara mer lättväckt när de står inför situationer som för andra kan kännas naturligt. Hur kommer det sig?
  • Därefter går vi igenom ett antal hjälpsamma tips och träningsmoment i att behålla lugnet, hålla koncentrationen uppe, undvika självkritik och förlägga oro "utanför sig själv". Vi gör övningar i att andas rätt, vara avspänd och tänka fritt utan ängslan.
  • Talträningen sker i små-små steg där du behåller känslan av kontroll. Alla övningar sker under lättsamma former. Du får också en hemuppgift om att förbereda en mindre föreläsning eller ett kort tal i något ämne du är kunnig i eller till en person du känner väl. Denna presentation sker med mesta möjliga trygghet och minsta möjliga sociala risk. Successivt kommer det att bli lite tuffare. Om oron växer är det helt ok att backa eller ta timeout. Du får hela tiden ett lugnt, personligt och metodiskt stöd i att kunna gå vidare. Man lär sig av att lyckas, men även av att misslyckas!

Datum: Publiceras Februari 2023: 
Tidpunkt: Kl. 18.00-21.00 (15 min paus). Det serveras kaffe/te, juice, fikabröd/smörgås och frukt.
Anmälan senast 1 mars  och är då bindande. "Först till kvarn" gäller. Skulle antalet anmälda bli färre än sex ställs kursen in och hela kurskostnaden återbetalas.
Ledare: Tommy Kvarnlöf, leg psykolog. Han har för kursen lämpliga erfarenheter som behandling av klienter med ångest, panikattacker och fobier. Un­dervisning och storföreläsningar i olika ämnen såsom fobier och ångest­symtom. Skådespelare i ett kringresande teatersällskap under några år.
Kostnad: 3.300 kr + 25% moms. Talträningen kan räknas som sjukvårdsbehandling och är då befriad från moms mot uppvisande av läkarintyg. Avgiften ska vara betald senast 6 mars.    
Ytterligare information: 070-380 76 91, tommy@samtal.se